آخرین خبر/ خدا تو جوونۀ انجیره؛

خدا تو چشم پروانه است

وقتی از روزنه ی پیله،

اولین نگاهشو به جهان میندازه؛

خدا بزرگتر از توصیف انبیاست؛

بام ذهن آدمی حیاط خانۀ خداست؛

خدا به من نزدیکه، همین قدر که تو از من دوری...

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar