آخرین خبر/ اگر بخواهید در زندگی به زور کسی یا چیزی را بدست بیاورید، نشانه ی آن است که آن شخص یا آن چیز موهبت شما نیست. 
آنچه را که به زور به چنگ آورید، برای نگاه داشتن اش نیز باید بجنگید.

چشم دل بگشا 
کاترین پاندر

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar