آخرین خبر/ اگر چشم انتظار احترام و توجه و محبت دیگرانی، ابتدا این ها را به خودت بدهکاری. کسی که خودش را دوست نداشته باشد ممکن نیست دیگران دوستش داشته باشند. خودت را که دوست داشته باشی، اگر دنیا پر از خار هم بشود، نومید نشو، چون به زودی خارها گل می شود.

 ملت عشق 
 الیف شافاک 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar