آخرین خبر/ باید همیشه به یاد داشته باشی که ماندگارترین چیزها در ذهن ، آنهائیست که وانمود به فراموش کردنشان می‌کنی. هرچقدر بیشتر بخواهی چیزی را فراموش کنی، بیشتر در ذهنت با آن بازی می‌کنی ...
برای فرار کردن از چیزی، نباید آن را فراموش کنی، خودشان کم کم فراموش می‌شوند، می‌روند ...سعی برای فراموش کردن چیزی، درست مانند فرار کردن از سایه‌ات است. تو نباید از سایه‌ات فرار کنی ، نمی‌توانی که فرار کنی ! وقتش که برسد، خودش کم کم می‌رود ، فراموش می‌شود ...

 بعد از ابر
 بابک زمانی

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar