آخرین خبر/ بابا لنگ درازِ عزیزم 
کسی که در زندگی ‌اش کسی را از ته قلبش دوست دارد همیشه نگران است!
نگران غذا خوردنش
نگران ماشین‌هایی ‌که به او نزدیک می‌شوند و بوق شان خراب است؛
نگران ویروس‌هایی که دور او می‌چرخند!
اما بابای عزیزم ...

این‌ها از شیرین‌ترین نگرانی‌‌های دنیا هستند!
از شیرین‌ترین های آن‌ها ...

بابا لنگ دراز
جین وبستر

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar