آخرین خبر/ گلستان سعدی
 باب هفتم: در تأثیر تربیت
حکایت شماره 1: یکی را از وزرا پسری کودن بود. پیش یکی از...
راوی: استاد امیر نوری

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar