تسنیم/ سعدی در دیباچه گلستانش، چند بیت درباره سخن گفتن و اهمیتِ آن بیان کرده است. استاد سخن، زبان را کلید درِ گنجِ صاحب هنر معرفی می‌کند. سعدی همچنین تاکید ویژه‌ای رویِ سخن گفتنِ به موقع و خاموشی در زمانِ لازم دارد.

زبان در دهان ای خردمند چیست        کـــــــــــــــــــلید در گنج صاحب هنر
چو در بسته باشد چه داند کسی           که جوهر فروش است یا پیله ور

اگر چه پیش خردمند خامشی ادب ست        به وقت مصلحت آن به که در سخن کوشی
دو چیز طیـــــــره عقل ست دم فروبستن         به وقت گفتـــــن و گفتن به وقت خاموشی

قسمتِ پنجم از مجموعه «تحفه» با اجرای یاسر یگانه به این چند بیت اختصاص دارد.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar