آخرین خبر/ هیچکس نمی‌تواند معنای زندگی را برای دیگری بیابد، هرکس باید معنای زندگیِ خود را خود پیدا کند و مسئولیت آنرا نیز پذیرا باشد. 
اگر موفق شود، با وجود همه‌ی تحقیرها به زندگی خویش ادامه می‌دهد. کسی که چرایی برای زندگی کردن بیابد با هر چگونه‌ای خواهد ساخت.

 انسان در جستجوی معنا
 ویکتور فرانکل

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar