آخرین خبر/ برای اینکه یک رابطه سالم باشد، هر دو نفر باید هم خواهان نه گفتن و نه شنیدن باشند هم قادر به نه گفتن و نه شنیدن.
بدون نفی، بدون نپذیرفتن‌های گاه‌‌به‌گاه، حد و مرزها از بین می‌روند و مشکلات و ارزش‌های یک شخص بر مشکلات و ارزش‌های شخص دیگر چیره می‌شوند.

 هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها  
 مارک منسن

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar