آخرین خبر/ وقتی کسی که دوستش داری، کسی که در زندگی ات نقشی داشته، می‌رود، میمیرد و دیگر نیست، همه چیز دگرگون می‌شود !چه بخواهی و چـه نخواهی. آن چـه به جا می‌ماند، کتـاب‌ها هستند و نـامه‌ها و عکـس‌ها. یـادها و اندوهـی چاره‌ نـاپذیر و گـاهی هم در گوشـه‌ای، خیـابانی، کسی را اشتباهی به جای او می‌گیری و به دنبـالش می دوی !

 آلیس
 یودیت هرمان

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar