آخرین خبر/ هر که خواهان صحبت کسی شد،
 آن خواستِ اول را  میل گویند
 و چون میل زیادت گشت 
و مفرط گشت، آن میلِ مفرط را  ارادت گویند
 و چون ارادت زیاد شد و مفرط گشت،
 آن ارادتِ مفرط را محبت گویند

 و چون محبّت زیادت شد و مفرط گشت،

آن محبت مفرط را عشق می‌گویند.

 انسان کامل
 عزیزالدین نسفی

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar