آخرین خبر/ از نظر روانی، خوشبختی به انتظارات وابسته است نه به شرایط عینی ...

زمانی که زندگی آرام و پررونقی را می گذرانیم احساس خرسندی نمی‌کنیم. بلکه، این احساس وقتی به ما دست می‌دهد که واقعیت مطابق با انتظاراتمان می‌شود. خبر ناگوار این است که با بهبود شرایط زندگی انتظارات افزایش می‌یابد. پیشرفت‌های چشمگیری که آدمی در دهه‌های اخیر تجربه کرده است به انتظارات بیشتر تبدیل می‌شود نه رضایت بیشتر. اگر در این مورد کاری نکنیم، ممکن است دستاوردهای آینده هم مثل همیشه ما را ناخرسند بگذارد.

انسان خردمند
یووال نوح هراری

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar