آخرین خبر/ فیلسوف کسی است که می‌داند تا چه اندازه نادان است 
و این نادانی او را آزار می‌دهد 
بدین ترتیب وی هنوز داناتر از همه ی آن کسانی است که
درباره ی دانش خود از چیزهایی که نمی‌دانند لاف می‌زنند.

«هر کس که بداند که نداند از همه داناتر است.»

سقراط خود گفت: «یک چیز را خوب می‌دانم 
و آن این است که هیچ نمی‌دانم.»

دنیای سوفی 
 یوستین گردر  

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar