آخرین خبر/ برای عوض کردن زندگیمان، برای تغییر دادن خودمان هیچگاه دیر نیست. 
هر چند سال که داشته باشیم، هر گونه که زندگی کرده باشیم، هر اتفاقی که از سر گذرانده باشیم، باز هم نو شدن ممکن است. 
حتی اگر یک روزمان درست مثل روز قبلش باشد، باید افسوس بخوریم. باید در هر لحظه و در هر نفسی نو شد. برای رسیدن به زندگی نو باید پیش از مرگ مُرد.

ملت عشق
الیف شافاک 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar