آخرین خبر/ عقل باری خسروی می‌کرد بر ملک وجود
باز چون فرهاد عاشق بر لب شیرین اوست

عنبرین چوگان زلفش را گر استقصا کنی
زیر هر مویی دلی بینی که سرگردان چو گوست
سعدی


گفتم که دلم هست به پیش تو گرو!
دل باز ده! آغاز مکن قصه ز نو!

بگشود هزار دل، ز یکی حلقه زلف…
گفتا که دلت بجوی و بَردار و برو !!

شاطر عباس صبوحی

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar