آخرین خبر/ برچسب زنی یعنی یک ویژگی و صفت را به خود یا دیگران نسبت دهیم به طوری که آن فرد را با آن ویژگی در ذهنمان می شناسیم. در برچسب زنی معمولا احترام، رعایت حقوق فرد مقابل، رعایت اصول مذاکره و رابطه و بسیاری از اصول اخلاقی رعایت نمی شود. به علت عدم وجود موارد مثبت در برچسب زنی، افراد حس منفی به فرد برچسب زننده پیدا می کنند.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar