آخرین خبر/ قلب ما اگر از عشق خالی باشد، چیست؟! چیست فانوس خیالی خالی از نور؟! ولی همین که شعله را در این محفظه گذاشتی، آن تصویرهای همه رنگ بر دیوار سفید اتاق به تجلی در می آید! و این همه، حتی اگر بیش از وهمی گذرا نباشد، باز پایه و مایه‌ی خوشبختی ماست که مثل بچه‌های معصوم دور آن می ایستیم و از این همه رنگ و جلوه‌ی سحرآمیز لذت می‌بریم.

رنج‌های ورتر جوان
یوهان ولفگانگ گوته

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar