آخرین خبر/ به من می‌گفت:
"چشم هاى تو مرا به این روز انداخت.
این نگاهِ تو کارِ مرا به اینجا کشانده.
تاب و تحمل نگاه هاى تو را نداشتم.
نمی‌دیدی که چشم بر زمین مى دوختم؟"
به او گفتم:

"در چشم هاى من دقیق تر نگاه کن!
جز تو هیچ چیزى در آن نیست..."

چشمهایش 
بزرگ علوی

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar