آخرین خبر/ این قافلهٔ عمر عجب می‌گذرد
دریاب دمی که با طرب می‌گذرد

ساقی غم فردای حریفان چه خوری
پیش آر پیاله را که شب می‌گذرد

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar