آخرین خبر/ آخرین  روز یک محکوم  شاهکاری کمتر شناخته شده از ویکتور هوگو ست که با زیبایی تمام شما را وارد ذهن یک محکوم به اعدام میکند ، مجرمی که نه نام او مشخص و نه می‌دانید چه جرمی مرتکب شده است و قرار است به‌زودی با گیوتین اعدام شود. 
رمانی بسیار ژرف و تکان دهنده که هوگو برای اعتراض به قوانین اعدام فرانسه نوشته بود ، کتابی که بیشتر از هر چیز نیاز آن در جامعه امروز ما حس می شود‌.
آخرین روزِ یک محکوم» اگرچه کتابی‌‌ست که نزدیکِ دویست‌‌سال از نوشته‌‌شدن‌‌اش می‌‌گذرد، اما کماکان کتابی‌‌ست تازه و نو و باید خوانده شود. خاصه در ایران که رهایی نداریم از مسئله‌‌ی حقِ مجازات از سوی جامعه. کتابِ کوچکِ ویکتور هوگو از لحاظِ جزئیات داستانی متفاوت است با آثارِ معروفی که سراغ داریم و در ایجازی می‌‌گذرد که به هر نحوی می‌‌خواهد علیهِ اعدام و گیوتین باشد، اما همچنان درام است که داستان را پیش می‌‌برد و آن‌‌قدر همه چیز داستانی‌‌ست که خواننده باوجودِ اینکه چیزهای زیادی نمی‌‌داند، جذبِ داستان می‌‌شود.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar