آخرین خبر/ کتاب آخرین چیزی که به من گفت یک کتاب معمایی پلیسی است که کشش فراوانی دارد داستان از زبان یک نامادری روایت میشود که در همان صفحات نخستین ،کتاب همسرش یادداشتی برایش میگذارد که از دخترش محافظت کند این در حالی است که دختر مرد رابطه ی خوبی با زن ندارد.
بعد زن میماند و برزخ عجیبی که گرفتارش شده است.
از یک طرف مردی دوستش دارد غیب شده و زن نمیداند چرا فرار کرده است و آیا مرد همان کسی است که میشناخته یا تمام مدتِ رابطه شان به وی دروغ گفته است.از طرف دیگر باید از دختر سرکش شانزده ساله‌ای محافظت کند که رابطه ی خوبی با یکدیگر ندارند.
سرتاسر کتاب همان نثر کتابهای معمایی را دارد ولی کشش داستان‌ و جنبه ی رمز آلودش آنقدر زیاد است که کتاب را نمیتوانی زمین بگذاری .
دوست داری یک نفس تا تهش بروی و از ماجرای مرموز آن سر در بیاوری.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar