خراسان/ خان /خوان
خان به معنی «خانه» و «مرحله و منزل» است.
خوان به معنی «سفره یا طبقی که در آن غذا می‌گذاشتند» است.
 
خانمان/ خان و مان(نیم فاصله)
این ترکیب در معنی «محل زندگی، خانه و آن‌چه در آن است» به کار می‌رود و هر دو صورت آن صحیح است. اما در فارسی فصیح بهتر است آن را بدون واو عطف و به صورت«خانمان» به کار ببریم.

 
برگرفته از کتاب «فرهنگ سخن»
 تالیف استاد حسن انوری

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar