آخرین خبر/ زن فقیری که خانواده کوچکی داشت، با یک برنامه رادیویی تماس گرفت و از خدا درخواست کمک کرد.مرد بی ایمانی که داشت به این برنامه رادیویی گوش می داد، تصمیم گرفت سر به سر این زن بگذارد. 
آدرس او را به دست آورد و به منشی اش دستور داد مقدار زیادی مواد خوراکی بخرد و برای زن ببرد. ضمنا به او گفت: وقتی آن زن از تو پرسید چه کسی این غذا را فرستاده، بگو کار شیطان است. 
وقتی منشی به خانه زن رسید، زن خیلی خوشحال و شکرگزار شد و غذاها را به داخل خانه کوچکش برد. منشی از او پرسید: "نمی خواهی بدانی چه کسی غذا را فرستاده؟" زن جواب داد:" نه، مهم نیست. وقتی خدا امر کند، حتی شیطان هم فرمان می برد. "

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar