آخرین خبر/ گفت:
دیوانگی شاخ و دم ندارد. 
وقتی آدم با آدم‌های دیگر شباهت نداشته باشد دیوانه محسوب می‌گردد.
گفتم:
اگر همه مردم دیوانه بودند،
تا حالا همدیگر رو خورده بودند.

گفت:
نکته همینجاست
که آفت عالم و بلای جان بنی‌آدم
همیشه نیمِ عقلا و نیمِ دیوانگان بوده‌اند.
و الا از آدم تمام عاقل و تمام‌دیوانه "اگر فرضا پیدا شود" هرگز سر سوزنی آزار نمی‌رسد... 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar