آخرین خبر/ درِ میخانه ببستند خدایا مپسند
که درِ خانهٔ تزویر و ریا بگشایند

حافظ این خرقه که داری تو ببینی فردا
که چه زُنّار ز زیرش به دَغا بگشایند

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar