آخرین خبر/ برعکس بهارا که چند ساله بهاری نیست
پاییز هنوز با ماست ، پاییز شعاری نیست

پاییز هنوز سرخه ، پاییز هنوز زرده
مثل یه درخت سبز با ریشه ی تب کرده

این فصل  که میشناسی ، می خنده و می باره
احوالشو می بینی ، معلومه جنون داره

دیوونه ی دیوونه س ، زنجیری  زنجیری
یا حالت  میگیره ، یا حسش  میگیری

یه تلخی  شیرینه ، یه حسرت  با لذت
یه دوره ی ممنوعه س ، یه لذت  با حسرت

پاییز هنوز فصل روزای پریشونه
پاییز هنوز با ماس ، برگاش تو خیابونه  

زنده یاد افشین یداللهی 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar