آخرین خبر/ یار و همسر نگرفتم که گرو بود سرم 
تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم

تو جگر گوشه هم از شیر بریدی و هنوز
من بیچاره همان عاشق خونین جگرم

خون دل می خورم و چشم نظر بازم جام
جرمم اینست که صاحبدل و صاحب نظرم

من که با عشق نراندم به جوانی هوسی
هوس عشق و جوانی است به پیرانه سرم

پدرت گوهر خود تا به زر و سیم فروخت
پدر عشق بسوزد که درآمد پدرم
شاعر: شهریار
زهیر توکلی

برگرفته از  @ziba_beshnavim

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar