خبرآنلاین/ استاد حسین الهی قمشه ای در مورد علت و فلسفه سماع توضیحاتی جذابی داده است که در ادامه می شنوید.

instagram.com/akharinkhabar