ايران جيب/ قيمت جديد انواع لاستيک وارداتي (ساخت کره) در بازار تهران امروز چهارشنبه 19 شهريورماه 99 به شرح ذيل مي باشد:
 
"قيمت‌ها براي يک حلقه لاستيک مي باشد"
 
لاستيک هانکوک 235/55R 18 گل OPTIMO H426

2,600,000 تومان
  
لاستيک هانکوک 225/55R 18 گل OPTIMO H426

2,400,000 تومان
  
لاستيک هانکوک 235/55R 19 گل Ventus Prime2 K115

2,950,000 تومان
  
لاستيک هانکوک 225/50R 17 گل Ventus ME01 K114

2,200,000 تومان
  
لاستيک هانکوک 225/65R 17 گل Dynapro HP2 RA33

2,200,000 تومان
  
لاستيک هانکوک 235/60R 18 گل Dynapro HP2 RA33

2,500,000 تومان
  
لاستيک هانکوک 225/50R 18 گل Ventus V12 evo K110

2,400,000 تومان
  
لاستيک هانکوک 245/45R 18 گل Ventus Prime2 K115

2,450,000 تومان
  
لاستيک هانکوک 225/55R 17 گل OPTIMO K415

2,200,000 تومان
  
لاستيک هانکوک 225/70R 16 گل Dynapro HP2 RA33

2,100,000 تومان
  
لاستيک هانکوک 235/75R 15 گل Smart Plus H429

2,150,000 تومان
  
لاستيک هانکوک 205/60R 15 گل Kinergy eco2 K435

1,650,000 تومان
  
لاستيک هانکوک 235/70R 16 گل Dynapro HP2 RA33

2,200,000 تومان
  
لاستيک هانکوک 235/65R 17 گل Dynapro HP2 RA33

2,400,000 تومان
  
لاستيک هانکوک 225/60R 17 گل Kinergy GT H436

2,200,000 تومان
 
 
کومهو
لاستيک کومهو 185/65R 14 گل Ecsta SPT KU31

950,000 تومان
  
لاستيک کومهو 235/60R 18 گل Eco SOLUS KL21

1,900,000 تومان
  
لاستيک کومهو 205/60R 14 گل Ecsta HS51

1,250,000 تومان
  
لاستيک کومهو 195/60R 15 گل SOLUS HS11

1,250,000 تومان
  
لاستيک کومهو 235/55R 19 گل CRUGEN PREMIUM KL33

2,350,000 تومان
  
لاستيک کومهو 195/60R 14 گل SOLUS HS11

1,150,000 تومان
  
لاستيک کومهو 225/55R 18 گل Eco SOLUS KL21

2,300,000 تومان
  
لاستيک کومهو 215/45R 17 گل SOLUS KH17

1,550,000 تومان
  
لاستيک کومهو 215/55R 16 گل Ecsta HS51

1,750,000 تومان
  
لاستيک کومهو 225/45R 18 گل SOLUS KH17

1,900,000 تومان
  
لاستيک کومهو 235/55R 18 گل Road Venture APT KL51

2,300,000 تومان
  
لاستيک کومهو 225/60R 17 گل Eco SOLUS KL21

1,850,000 تومان
  
لاستيک کومهو 195/50R 16 گل SOLUS KH17

1,500,000 تومان
  
لاستيک کومهو 215/65R 16 گل Eco Solus KL21

1,500,000 تومان
  
لاستيک کومهو 225/65R 17 گل Eco SOLUS KL21

1,800,000 تومان
  
لاستيک کومهو 215/50R 17 گل SOLUS KH17

1,800,000 تومان
  
لاستيک کومهو 235/45R 18 گل Ecsta XC KU26

2,100,000 تومان
  
لاستيک کومهو 225/50R 17 گل SOLUS KH17

1,800,000 تومان
  
لاستيک کومهو 185/65R 15 گل Ecowing ES01 KH27

1,150,000 تومان
  
لاستيک کومهو 215/60R 16 گل SOLUS HS11

1,550,000 تومان
  
لاستيک کومهو 235/60R 16 گل SOLUS HS11

1,750,000 تومان
  
لاستيک کومهو 225/70R 16 گل Ecowing ES01 KH27

1,650,000 تومان
  
لاستيک کومهو 245/45R 18 گل Ecsta LE Sport KU39

2,100,000 تومان
  
لاستيک کومهو 205/60R 16 گل SOLUS HS11

1,450,000 تومان
  
لاستيک کومهو 245/70R 16 گل RADIAL 798

2,100,000 تومان
  
لاستيک کومهو 225/45R 17 گل Ecsta HS51

1,850,000 تومان
  
لاستيک کومهو 205/65R 16 گل SOLUS KH17

1,300,000 تومان
  
لاستيک کومهو 235/55R 17 گل ecowing es01 kh27

1,850,000 تومان
  
لاستيک کومهو 235/50R 18 گل CRUGEN HP91

2,100,000 تومان
  
لاستيک کومهو 235/70R 16 گل Crugen HP71

1,950,000 تومان
  
لاستيک کومهو 245/60R 18 گل CRUGEN PREMIUM KL33

2,400,000 تومان
  
لاستيک کومهو 235/65R 17 گل CRUGEN PREMIUM KL33

1,850,000 تومان
  
لاستيک کومهو 195/65R 15 گل Ecowing ES01 KH27

1,250,000 تومان
  
لاستيک کومهو 255/70R 15 گل Ecsta STX KL12

1,850,000 تومان
  
لاستيک کومهو 265/70R 16 گل CRUGEN HP91

2,400,000 تومان
  
لاستيک کومهو 205/55R 16 گل ECOWING ES01 KH27

1,350,000 تومان
  
لاستيک کومهو 215/45R 17 گل SOLUS TA31

1,600,000 تومان
  
لاستيک کومهو 195R 14 گل PORTRAN KC53

1,550,000 تومان
  
لاستيک کومهو 205R 16 گل ROAD VENTURE AT51

1,950,000 تومان
  
لاستيک کومهو 245/45R 19 گل CRUGEN PREMIUM KL33

2,300,000 تومان
  
لاستيک کومهو 245/65R 17 گل CRUGEN PREMIUM KL33

2,200,000 تومان
  
لاستيک کومهو 195/75R 16 گل PORTRAN KC53

1,800,000 تومان
  
لاستيک کومهو 235/60R 17 گل Solus KH16

1,800,000 تومان
  
لاستيک کومهو 265/50R 20 گل Eco SOLUS KL21

2,400,000 تومان
 

رودستون
لاستيک رودستون 205/60R 14 گل N5000 Plus

1,150,000 تومان
  
لاستيک رودستون 205/60R 15 گل N5000 Plus

1,250,000 تومان
  
لاستيک رودستون 185/65R 15 گل CP672

975,000 تومان
  
لاستيک رودستون 185/65R 14 گل N5000 Plus

925,000 تومان
  
لاستيک رودستون 205/55R 16 گل N5000 Plus

1,250,000 تومان
  
لاستيک رودستون 215/55R 16 گل CP672

1,450,000 تومان
  
لاستيک رودستون 245/45R 18 گل NFera SU1

1,800,000 تومان
  
لاستيک رودستون 225/45R 17 گل NFera SU1

1,600,000 تومان
  
لاستيک رودستون 235/50R 18 گل CP672

1,550,000 تومان
  
لاستيک رودستون 225/60R 17 گل CP672

1,450,000 تومان
  
لاستيک رودستون 235/60R 18 گل NFera RU5

1,550,000 تومان
  
لاستيک رودستون 225/45R 18 گل CP672

1,500,000 تومان

نکسن
لاستيک نکسن 225/45R 18 گل N FERA SU1
1,800,000 تومان
  
لاستيک نکسن 265/60R 18 گل ROADIAN 542

1,800,000 تومان
  
لاستيک نکسن 235/55R 19 گل ROADIAN 581

2,150,000 تومان
  
لاستيک نکسن 215/60R 16 گل CP672

1,500,000 تومان
  
لاستيک نکسن 235/60R 18 گل ROADIAN 581

1,700,000 تومان
  
لاستيک نکسن 31X10.5R 15 گل ROADIAN MT

1,900,000 تومان
  
لاستيک نکسن 245/45R 18 گل NFera SU1

1,850,000 تومان
  
لاستيک نکسن 245/70R 16 گل ROADIAN HTX RH5

1,800,000 تومان
  
لاستيک نکسن 215/65R 16 گل CP672

1,400,000 تومان
  
لاستيک نکسن 205/50R 15 گل Nblue ECO

1,350,000 تومان
  
لاستيک نکسن 235/60R 16 گل CP672

1,550,000 تومان
  
لاستيک نکسن 235/70R 16 گل ROADIAN HTX RH5

1,850,000 تومان
  
لاستيک نکسن 205/50R 17 گل CP672

1,750,000 تومان
  
لاستيک نکسن 235/55R 18 گل N FERA SU1

1,950,000 تومان
  
لاستيک نکسن 235/65R 17 گل ROADIAN HTX RH5

1,850,000 تومان
  
لاستيک نکسن 225/60R 18 گل CP672

1,850,000 تومان
  
لاستيک نکسن 235/45R 18 گل N FERA SU1

1,800,000 تومان
  
لاستيک نکسن 225/70R 16 گل CP661

1,650,000 تومان
  
لاستيک نکسن 215/55R 16 گل Nblue ECO

1,450,000 تومان
  
لاستيک نکسن 255/70R 15 گل ROADIAN HTX RH5

1,800,000 تومان
  
لاستيک نکسن 265/70R 15 گل ROADIAN HTX RH5

1,900,000 تومان
  
لاستيک نکسن 195/55R 15 گل Nblue HD

1,350,000 تومان
  
لاستيک نکسن 245/60R 18 گل ROADIAN HTX RH5

1,900,000 تومان
  
لاستيک نکسن 225/50R 16 گل CP672

1,700,000 تومان
  
لاستيک نکسن 235/50R 18 گل N FERA SU1

1,850,000 تومان
  
لاستيک نکسن 215/55R 17 گل Nblue HD

1,450,000 تومان
  
لاستيک نکسن 205/50R 16 گل Nblue HD

1,350,000 تومان
  
لاستيک نکسن 225/40R 18 گل N FERA SU1

1,850,000 تومان
  
لاستيک نکسن 245/45R 19 گل N FERA SU1

2,400,000 تومان
  
لاستيک نکسن 235/60R 17 گل CP521

1,700,000 تومان
  
لاستيک نکسن 255/55R 18 گل ROADIAN HP

1,900,000 تومان
  
لاستيک نکسن 225/75R 15 گل ROADIAN HT

1,950,000 تومان
  
لاستيک نکسن 225/55R 18 گل NPriz RH7

1,950,000 تومان
  
لاستيک نکسن 225/45R 17 گل NFera SU1

1,750,000 تومان
  
لاستيک نکسن 265/50R 20 گل ROADIAN HP

2,300,000 تومان
  
لاستيک نکسن 275/70R 16 گل ROADIAN HTX RH5

1,950,000 تومان
  
لاستيک نکسن 255/35R 19 گل N FERA SU1

2,000,000 تومان
  
لاستيک نکسن 215/45R 17 گل N blue HD Plus

1,400,000 تومان
  
لاستيک نکسن 235/75R 15 گل ROADIAN HTX RH5

1,850,000 تومان
  
لاستيک نکسن 195/50R 16 گل Nblue HD

1,300,000 تومان
  
لاستيک نکسن 255/70R 16 گل ROADIAN HTX RH5

2,000,000 تومان
  
لاستيک نکسن 275/35R 19 گل N FERA SU1

2,200,000 تومان
  
لاستيک نکسن 225/65R 17 گل NPriz RH7

1,750,000 تومان
  
لاستيک نکسن 215/40R 18 گل N FERA SU1

1,650,000 تومان
  
لاستيک نکسن 275/30R 19 گل N FERA AU7

2,300,000 تومان
  
لاستيک نکسن 275/35R 20 گل N FERA AU7

2,100,000 تومان
  
لاستيک نکسن 275/35R 18 گل NFera SU1

2,100,000 تومان
  
لاستيک نکسن 245/50ZR 18 گل CP672

2,000,000 تومان

لاستيک نکسن 265/45R 20 گل NFera RU5

2,300,000 تومان
  
لاستيک نکسن 225/40R 19 گل NFera SU1

2,000,000 تومان
  
لاستيک نکسن 255/35R 20 گل N FERA AU7

2,150,000 تومان
  
لاستيک نکسن 285/65R 17 گل ROADIAN HTX RH5

1,950,000 تومان
  
لاستيک نکسن 31X10.5R 15 گل ROADIAN HTX RH5

1,850,000 تومان
  
لاستيک نکسن 225/60R 17 گل N blue HD Plus

1,550,000 تومان
  
لاستيک نکسن 245/35R 20 گل N FERA SU1

2,200,000 تومان
  
لاستيک نکسن 235/55R 17 گل N blue HD Plus

1,600,000 تومان
  
لاستيک نکسن 255/40R 19 گل N FERA SU1

2,100,000 تومان
  
لاستيک نکسن 225/45R 19 گل N FERA SU1

2,100,000 تومان
  
لاستيک نکسن 255/45R 18 گل N FERA SU1

2,100,000 تومان
  
لاستيک نکسن 225/70R 16 گل Nblue HD

1,500,000 تومان
  
لاستيک نکسن 205/55R 16 گل N Nblue ECO

2,200,000 تومان

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar