دنياي اقتصاد/ جديدترين آمار منتشره از سوي سازمان بين‌المللي وسايل نقليه موتوري از سقوط ۳۲ درصدي توليد خودرو جهان در بازه زماني نيمه نخست ۲۰۲۰ حکايت دارد. آنچه مشخص است شيوع ويروس کرونا در ناکامي توليد جهاني خودرو نقش اساسي ايفا مي‌کند.
شروع اين ويروس از شهر ووهان چين بود، شهري که قطب خودروسازي جهان نام دارد. همه‌گيري کوويد-۱۹ در ووهان و به‌دنبال آن خسارت صنايع خودروي فعال در اين شهر، در مدت زمان کمي فراگير شد و ديگر خودروسازي‌هاي جهان را به واسطه عدم تامين قطعه دچار مشکل کرد.از سوي ديگر کاهش تقاضا نيز دليل ديگري بر افت توليد خودروسازان جهاني در اوج همه‌گيري کوويد-۱۹ خوانده مي‌شود. بر اين اساس روز گذشته خبرگزاري تسنيم در گزارشي به نقل از سازمان بين‌المللي وسايل نقليه موتوري به تشريح آمار توليد جهاني خودرو و مقايسه آن با توليد خودرو در ايران پرداخت. در اين گزارش آمده است در حالي که طي نيمه نخست سال ۲۰۱۹ بالغ ‌بر ۴۶ ميليون و ۶۶ هزار خودرو در جهان توليد شده بود اين رقم در نيمه نخست 

سال جاري ميلادي به 31 ميليون و 131 هزار دستگاه کاهش يافته است. به اين ترتيب در اين دوره 14 ميليون و 935 هزار دستگاه خودرو کمتر (معادل 4/ 32 درصد) نسبت به مدت مشابه سال قبل توليد شده است. در ادامه اين گزارش توليد خودرو در اروپا مورد بررسي قرار گرفته و تاکيد شده که توليد خودرو اروپا در نيمه نخست 2020 بالغ ‌بر 4/ 38 درصد نسبت به سال قبل کاهش يافته و به 6 ميليون و 941 هزار دستگاه رسيده است. توليد خودرو فرانسه به کمتر از نصف رسيده است. فرانسه که در نيمه نخست سال قبل يک ميليون و 232 هزار دستگاه خودرو توليد کرده بود در نيمه نخست امسال تنها 551 هزار دستگاه توليد داشته است. همچنين توليد آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترين خودروساز اروپا نيز با افت 7/ 39درصدي مواجه شده و به يک ميليون و 595 هزار دستگاه رسيده است. اما خودروسازي آمريکا نيز از گزند کوويد-19 در امان نبوده ؛ چرا که طبق گزارش سازمان بين‌المللي وسايل نقليه موتوري صنعت خودرو در آمريکا با کاهش 4/ 38 درصدي توليد در نيمه نخست امسال مواجه شده است. توليد خودرو آمريکا که در نيمه نخست 2019 بالغ‌بر 5 ميليون و 673 هزار دستگاه گزارش شده بود در نيمه نخست امسال به 3 ميليون و 494 هزار دستگاه کاهش يافته است. براساس اين گزارش چين که منشأ شيوع کرونا در جهان بوده و ويروس کوويد-19 اول از همه در اين کشور شيوع پيدا کرد از جمله کشورهايي بوده است که کمترين افت توليد در صنعت خود را شاهد بوده است. توليد خودرو چين در نيمه نخست 2020 تنها 8/ 16 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش يافته و به 10 ميليون 112 هزار دستگاه رسيده است. چين در مدت مشابه سال قبل 12 ميليون و 156 هزار دستگاه خودرو توليد کرده بود. ژاپن نيز در نيمه نخست امسال 3 ميليون و 620 هزار دستگاه خودرو توليد کرده که اين رقم نسبت به نيمه نخست سال قبل 2/ 27 درصد کاهش يافته است. براساس اين گزارش آسيا کانون توليد خودرو جهان در نيمه نخست 2020 بوده است. بيش از نصف توليد خودرو جهان در اين دوره در آسيا توليد شده است. توليد خودرو آسيا در نيمه نخست سال بالغ‌ بر 17 ميليون و 762 دستگاه بوده که اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/ 25 درصد کاهش داشته است.در ادامه اين گزارش همچنين آمده است که اروپا با توليد 6 ميليون و 941 هزار دستگاه، قاره آمريکا با توليد 6 ميليون و 132 هزار خودرو، و آفريقا با توليد 295 هزار دستگاه خودرو به ترتيب در رتبه‌هاي دوم تا چهارم از نظر توليد خودرو قرار گرفته‌اند. توليد خودرو در قاره آمريکا 3/ 41 درصد و آفريقا 4/ 46 درصد کاهش داشته است.

در اين بين هر چند سازمان بين‌المللي وسايل نقليه موتوري آمار توليد خودرو ايران را در گزارش خود لحاظ نکرده است اما داده‌هاي منتشر شده از سوي وزارت صنعت، معدن، تجارت نشان مي‌دهد ايران تنها توليدکننده بزرگ خودرو بوده است که در نيمه نخست سال جاري ميلادي با رشد توليد مواجه شده است . ايران در نيمه نخست سال جاري ميلادي يعني طي دو فصل زمستان 98 و بهار 99 در مجموع 473 هزار و 461 دستگاه خودرو توليد کرده است که اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 2/ 20درصدي داشته است. ايران در نيمه نخست سال 2019 بالغ ‌بر 393 هزار و 882 دستگاه خودرو توليد کرده بود.آنچه مشخص است به واسطه شيوع کرونا اگر چه تقاضاي عمومي براي خودرو در جهان روند کاهشي داشته ؛ اما در ايران تقاضا همچنان چشمگير بوده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar