ایران جیب/ لیست قیمت جدید انواع باتری خودرو در بازار تهران امروز سه شنبه 27 مهرماه 1400 اعلام شد.

1 : مبالغ به تومان است.
2 : قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل، محاسبه شده است.

 باتری سپاهان
آمپراوربیتال وان اتمیاوربیتال وان سیلوراوربیتال پریمیومسوزوکی
35600,000620,000670,000650,000
45700,000710,000770,000740,000
50670,000690,000760,000730,000
55710,000730,000810,000780,000
60770,000790,000860,000830,000
60D810,000810,000880,000850,000
66850,000870,000940,000910,000
70920,000940,0001,020,000980,000
74950,000970,0001,050,0001,020,000
881,130,0001,150,0001,170,0001,170,000
901,140,0001,160,0001,180,0001,230,000
1001,280,0001,300,0001,220,0001,320,000
1201,550,0001,570,0001,590,0001,590,000
1501,950,0002,000,0002,050,0002,050,000
1702,170,0002,190,0002,250,0002,250,000
1902,450,0002,470,0002,500,0002,500,000
2002,600,0002,600,0002,650,0002,650,000

آمپرصبا باتری
50550,000
55590,000
60640,000
60D660,000
66680,000
70720,000
74740,000
88890,000
90895,000
100990,000
1201,180,000
1501,450,000
1701,660,000
2001,990,000

آمپرسولیفان، ویگور، روشن، الوند، زئوس، آپادانا، ماموت و آذر
50550,000
55590,000
60640,000
60D660,000
66680,000
70720,000
74740,000
88890,000
90895,000
100990,000
1201,180,000
1501,450,000
1701,660,000
2001,990,000

آمپرباتری های زیتکس ، ولف، پرستیژ شرکت برنا باتری
35620,000
45710,000
50690,000
55730,000
60790,000
62810,000
66870,000
70940,000
74970,000
881,150,000
901,160,000
1001,300,000
1201,570,000
1502,000,000
1602,190,000
1902,470,000
2002,600,000

آمپرباتری کارپیل و تینو آکو باتری
50640,000
55690,000
60740,000
60D760,000
66800,000
70880,000
74895,000
901,150,000
1001,250,000

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar