ایران جیب/ روز گذشته 600 دستگاه دیگنیتی و فیدلیتی متعلق به بهمن موتور روی تابلو معاملات بورس کالای ایران رفت و در مجموع با تقاضای ۳ هزار و ۴۸۵ سفارش مواجه شد. به این ترتیب معاملات خودرو در بورس کالا کلید خورد و در پایان معاملات، همه میزان عرضه فروخته شد.

معاملات دیگنیتی سفید
بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از ۳۰ دقیقه رقابت نفس گیر خریداران، ۱۲۵ دستگاه دیگنیتی سفید که با قیمت پایه ۸۲۱ میلیون و ۵۰۰ میلیون تومان عرضه شده بود با تقاضای ۵۵۳ موردی مواجه و در نهایت به بهای یک میلیارد و ٣٣ میلیون و ٣٠۴ هزار تومان فروخته شد. درصد رقابت صورت گرفته در معاملات دیگنیتی سفید ۲۵.۷۸ درصد گزارش شده است.

معاملات فیدلیتی 7 نفره سفید
بعد از دیگنیتی سفید نوبت به معاملات فیدلیتی سفید ۷ نفره رسید و پس از ۵۰ دقیقه رقابت خریداران، ۹۰ دستگاه فیدلیتی سفید ۷ نفره که با قیمت پایه ۷۷۲ میلیون تومان در بورس کالا عرضه شده بود با توجه به رقابت شکل گرفته و تقاضای ۵۳۴ موردی با میانگین قیمتی ۹۹۶ میلیون و ۵۳۸ هزار و ۸۸۸ تومان و رقابت ۲۹.۰۹ درصدی معامله شد.

معاملات فیدلیتی 5 نفره مشکی
همچنین پس از ۱۵ دقیقه رقابت خریداران، ۸۵ دستگاه فیدلیتی مشکی ۵ نفره که با قیمت پایه ۷۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بورس کالا عرضه شده بود پس از ثبت تقاضای۴۱۱ موردی با میانگین قیمتی ۹۶۰ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۹۴۱ تومان و رقابت ۲۶.۵۹ درصدی معامله شد.

معاملات فیدلیتی 5 نفره سفید
در ادامه پس از ۳۰ دقیقه رقابت خریداران، ۹۰ دستگاه فیدلیتی سفید ۵ نفره که با قیمت پایه ۷۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بورس کالا عرضه شد با میانگین قیمتی ۹۶۶ میلیون و ۹۹۴ هزار و ۴۴۴ تومان و رقابت ۲۷.۴۹ درصدی معامله شد. میزان تقاضا برای فیدلیتی سفید ۵ نفره ۵۳۱ دستگاه ثبت شد.

معاملات فیدلیتی 7 نفره مشکی
پس از ۴٠ دقیقه رقابت خریداران، ۸۵ دستگاه فیدلیتی ۷ نفره مشکی که با قیمت پایه ۷۷۲ تومان در بورس کالا عرضه شده بود با ثبت تقاضای ۵۸۹ موردی با میانگین قیمتی یک میلیارد و ۲۷ میلیون و ۵۸ هزار و ۸۲۳ تومان و رقابت ۳۳ درصدی معامله شد.

معاملات دیگنیتی مشکی
علاوه بر این پس از ۲۷ دقیقه رقابت خریداران، ۱۲۵ دستگاه دیگنیتی مشکی که با قیمت پایه ٨٢١ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان در بورس کالا عرضه شده بود با توجه به ثبت تقاضای ۸۶۷ موردی با میانگین قیمتی یک میلیارد و ۸۱ میلیون و ۳۹۶ هزار و تومان و رقابت ۳۱.۶۴ درصدی معامله شد.

هزینه‌های مازاد
خریداران ملزم به واریز ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای قیمت نهایی فروش هستند. همچنین برای فیدلیتی هزینه ۱۷۳.۹۱۹.۰۲۷ ریال شامل مالیات و عوارض شماره گذاری به مبلغ ۱۳۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال، هزینه هوشمندسازی کارت خودرو به مبلغ ۴۳۵،۰۰۰ ریال، هزینه خدمات پست به مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ ریال، هزینه تولید پلاک و شماره‌گذاری به مبلغ ۲،۸۰۰،۰۰۰ ریال، هزینه بیمه شخص ثالث به مبلغ ۳۷.۱۸۴.۰۲۷ ریال و برای دیگنیتی هزینه ۳۹۴،۴۱۹،۰۲۷ ریال شامل هزینه مالیات و عوارض شماره‌گذاری به مبلغ ۳۵۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال، هزینه هوشمندسازی کارت خودرو به مبلغ ۴۳۵،۰۰۰ ریال، هزینه خدمات پست به مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ ریال، هزینه تولید پلاک و شماره‌گذاری به مبلغ ۲،۸۰۰،۰۰۰ ریال، هزینه بیمه شخص ثالث به مبلغ ۳۷.۱۸۴.۰۲۷ ریال باید توسط خریداران به نام شرکت بهمن موتور واریز شود.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar