آخرين خبر/ محسن کيايي با انتشار اين عکس در اينستاگرامش نوشت: من و وروجک جانم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد