آخرين خبر/ فاطمه محمدي با انتشار اين عکس نوشت: اين روزها چقدر خوشبختم که روزهايم کنار مزار شما شب مي شود... همراه با مادر شهيد مصطفي احمدي روشن در شب سالگرد شهادتشون.. شهيدمصطفي احمدي روشن ازشهداي انرژي هسته اي ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد