آخرين خبر/ محمدرضا هدايتي با انتشار اين عکس نوشت: هديه دوست عزيزم احمد ريحان از استادان خوب هنر عکاسي ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد