آخرین خبر/ نسیم خوشنودی با انتشار این عکس نوشت: من بر این باورم که... معجــزه.... توسط انسان هم میتواند اتفاق بیوفتد ...


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید