آخرین خبر/ آذر معماریان با انتشار این عکس نوشت: یک خاطره خوب با رفقایی که در زمان حیات علی وبعد از رفتن نا بهنگام اش همیشه کنارم بودند البته همه تو عکس نیستند بعضی ها زودتر رفتند بعضی ها دیرتر اومدن چقدر دوست دارم این جمع شدن ها وکنار هم بود ن

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید