تي وي پلاس/ توصيه حامد بهداد به سحر قريشي را در اين ويدئو تماشا کنيد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد