آخرين خبر/ حميد لولايي با انتشار اين ويدئو نوشت: دوبله خوب به زبان عربي وقتي دوبلور احساس بازيگر را ميداند گوشه اي از سريال خوش نشنيها

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد