آخرین خبر/ محیا اسناوندی با انتشار این عکس نوشت: مرحبا همت قومی که چو دلبر گیرند
به جز از دلبر خود از همه دل برگیرند
پی نوشت :چهار قسمت از #مستند ساعت صفر باقی مانده که احتمالا اخر هفته پخش میشه. بی اغراق، این سفر جذاب ترین سفر زندگی من بودما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

منبع : آخرین خبر