آخرین خبر/ فریبا کوثری با انتشار این عکس نوشت: آزوی عزیزم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️‌زن برادر خوب و مهربونم
در روز تولدت برایت
دعا می کنم لبخندهایت از تهِ دل باشد، و غصه هایت سطحی و زود گذر
دعا می کنم مسیرِ موفقیتت هموار باشد و انگیزه های صعود و پروازت ، بسیار ...
دعا می کنم هرگز در پیچ و تابِ زمانه، بی پناه نباشی،
هرگز دلت نگیرد،
و چشم های روشنت، هیچ زمانی خیس و اشک آلود نباشد !
دعا می کنم عاشقِ کسی باشی؛
که عاشقت باشد،
و کسانی کنارت باشند؛
که تو را می فهمند و هوای دلت را دارند ...
من خوشبختی ات را ، شادی ات را، آرامشت را؛
من آرزوهای زیبای تو را آرزو می کنم...
آرزو می کنم به معنای واقعی "زندگی کنی"
هزاران بار تولدت مبارک... ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

منبع : آخرین خبر