آخرین خبر/ المیرا شریفی مقدم با انتشار این عکس نوشت: مراسم خداحافظی با همکار نازنین مان خانم صارمی که بازنشسته شدند. همیشه خوش باشید


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید