آخرین خبر/ بهنوش طباطبایی با انتشار این عکس نوشت: جین: این طوطیه چیه سر چترتون؟
مرى پاپینز : این دوستمه
به زودى دوست شمام میشه 


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید