آخرین خبر/ افسانه پاکرو با انتشار این عکس نوشت: هیچ چیز توی زندگی مهمتر از صداقت و درستی نمیتونه باشه. وقتی برای رسیدن به اهدافت، دروغ بگی و پا روی درستی و انسانیت بزاری، اون هدف هر چی می خواد باشه، مطمئن باش هیچ ارزشی نداره.‌ زندگی یه فرصت که یکبار به همه ما داده شده. سعی کنیم آدم باشیم.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید