آخرین خبر/ بنیامین بهادری این عکس را منتشر کرد و نوشت: Happy 2nd birthday to me ! 2️⃣🎂 بن سان ٢ ساله.. 💙ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید