آخرین خبر/ بهاره کیان افشار با انتشار این عکس نوشت:
کجای گریه بخندم، کجای خنده بگریم

که پشت گریه و لبخند، توامان تو نباشی
.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

منبع : آخرین خبر