آخرین خبر/ ترلان پروانه با انتشار این عکس نوشت:
زمان آدم های مهم زندگیت رو بهت ثابت میکنه .. 🕰
#ترلان_پروانه
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

منبع : آخرین خبر