آخرین خبر/ پدرام کریمی با انتشار این عکس نوشت:
خودم می دونم ، باید رو بحث آموزش و تربیت بیشتر حساس باشم 😂🙏🏼❤️
#آیین #آیین_کریمی #نفس_بابا #پدرام #پدرام_کریمی #دریا

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

منبع : آخرین خبر