آخرین خبر/ روشنک عجمیان با انتشار این عکس نوشت: هرچند که برایم باور پذیر نیست... فلورا جون عزیزم میدونم چقدر سخته.. در غم شما و فریال عزیز شریک هستیم.. خاطرات خوب با شما بودن هرگز از ذهنم پاک نمیشه.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

قسطي کلاب
قسطي کلاب محتوای حمایتی