آخرین خبر/ ملیکا زارعی با انتشار این عکس نوشت: برای ناراحتی، "صبور " برای ترس، " قوی " و در برابر، خشم " متین " باشید...


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

قسطي کلاب
قسطي کلاب محتوای حمایتی